O nás Repelenty Vnadidla Zradidla Ostatní Diskuse Kontakt
     
Hagopur Duftzaun - pachový ohradník

Efektivní ochrana lidí a zvěře

Od společnosti ADAC odzkoušený a doporučený pachový ohradník redukuje nehody způsobených lesní a polní zvěří na komunikacích, a tím chrání nejen lidi, ale i zvěř.
Účinek mezinárodně patentovaného systému spočívá v tom, že převážně spárkatá zvěř při přecházení komunikací v oblasti aplikovaného pachového ohradníku nezůstává stát, ale takto označenou cestu obejde nebo rychle přerazí. Na zvěř tak působí nejen hluk a pohyb na silnicích, ale především pach přípravku. (Kombinace pachu člověka, medvěda, rysa a vlka)
Důležité je, že koncentrát působí pouze v okolí komunikace, nedochází k žádnému ohraničení teritoria zvěře a přirozené přechody zvěře zůstávají zachovány.
Tam, kde z různých důvodů nelze aplikovat konvenční metody proti škodám způsobeným zvěří a na zvěři, je pachový ohradník rychlé, jednoduché, účinné a levné řešení.

Návod k použití:

 1. Nádobku s pěnou nebo koncentrátem dobře protřepat
 2. Dózu našroubovat na aplikační adapter - pozor, není třeba příliš utahovat
 3. Při prvním použití přidržte spoušť dávkovací pistole po dobu
  2-3 vteřin a nechte obsah volně vytékat. Tím se zaplní pistole
  a eventuelně se odstraní zbytková vzdušná vlhkost.
 4. Je možné aplikovat přípravek, nutno držet dózu dnem nahoru
 5. Množství dávky regulujte spouští adapteru, možnost nastavení pojistného šroubu
 6. Před výměnou nutno novou dózu dobře protřepat a výměnu provést ihned, max do 1 min.
 7. Po ukončení práce ihned propláchnout pistoli čističem (nebezpečí zacpání dávkovače)

Důležité upozornění
Dóze nikdy neuvolňovat násilím. Přilepený uzávěr uvolníte lehkým úderem plastovým kladívkem na adaptér.
Adapter nelze čistit ostrými předměty
Pistoli skladovat pouze v čistém stavu
Před aplikací nutno řádně přečíst návod k použití

Instalace pachového ohradníku:
Aplikace nosiče (pěny)

 1. Pěnové chomáčky velikosti pěsti nanést ve dvou řadách paralelně
  po obou stranách silnice
 2. První řadu umístit v blízkosti cesty na stromy, kolíky apod. s odstupem 5-8m
 3. Paralelně s odstupem ca 10m instalovat druhou řadu, se stejnými vzdálenostmi
 4. Stejně postupovat i na druhé straně komunikace

Doplnění pachového koncentrátu
Při instalaci nosiče (pěny) je pachový koncentrát již v depotu obsažen.
Po ca 4-6 týdnech je nutné jeho doplnění pomocí dávkovací pistole. Tím je prodloužena účinnost o další 3-4 měsíce. Časový úsek 3-4 měsíce zaručuje optimální funkčnost prostředku, vhodné je aplikovat přípravek na jaře a na podzim.
Účinek preparátu se projeví takřka ihned, ale vzhledem ke koncentraci pachu je vhodné zamezit přímému kontaktu s komponenty přípravku.
Instalaci pachového ohradníku je třeba projednat s příslušnými úřady
a vlastníky pozemků

Pachový ohradník Duftzaun
-     Neslouží k ochraně rostlin
-     Nechrání porosty před okusem, ohryzem a loupáním zvěří
-     Pěnu neaplikovat na mladé rostliny - může omezit růst
-     Komponenty lze aplikovat pouze při min. teplotách plus 10° C
-     Pro instalaci nutný souhlas patřičných úřadů a vlastníků přilehlých pozemků ke komunikaci
-     Přípravek je určen k použití na komunikacích k zabránění dopravním nehodám
způsobených zvěří
-     Neručíme za účinek při jiných aplikacích

Systém pachového ohradníku je složen z následujícího:
1. Aplikační pistole  (Dávkovač, systém Pageris, určen pro pěnu, koncentrát a čistič)
2. Pěna  (Nosný materiál,depot koncentrátu,min.životnost 9 měsíců)
3. Koncentrát  (Organická účinná látka,min.životnost 12 měsíců)
4. Čistič  (Čistí aplikační pistoli, zaručuje možnost opakovaného použit)

Základní balení postačí k oboustranné aplikaci na komunikaci v délce
ca 500m. Nutno přesně určit problémové oblasti kde dochází ke střetům vozidel se zvěří, cíleným nasazením přípravku zajistíte vyšší účinnost. Jednotlivé komponenty lze volně přiobjednávat.

2ks pěna 2ks pachový koncentrát 2ks čistič (velké balení) (malé balení)


 
     
Hagopur Wildschwein – Stopp / Odpuzovač černé zvěře

Problém
Černá zvěř při hledání potravy buchtuje a zvlášť v polních kulturách působí velké škody. Výsledkem jsou ztráty na výnosech zemědělských plodin
a důsledek vysoké investice do opatření proti škodám.

Cíl
Vývoj produktu, který
-skutečně chrání polní kultury,bez požadavku na oplocení
-zvěř odhání, ale neškodí
-netečný životnímu prostředí, netoxický
-spolehlivý výsledek, bezproblémové použití

Řešení
Produkt na bázi přírodních pachů, které černé zvěři signalizují přítomnost přirozených nepřátel, s vysokým účinkem a širokou možností použití
Použití ve spojení s hliníkovými pásky / depoty  prostředku /, díky pachu, hluku a odrazu světla, zajišťuje výborný výsledek
Odpuzovač černé zvěře jednoduše aplikujeme na plstěný polštářek na hliníkovém proužku, ty pak rozvěsíme na chráněnou  plochu ve výši hlav zvěře, s odstupy 8-15 m.

Všeobecně
Specielní produkt vyvinutý firmou Hagopur, patentově chráněn.
Odpuzovač černé zvěře je neškodný životnímu prostředí a výborně chrání před škodami černou zvěří.


 
     
Hagopur Wildschwein – Stopp A+B/ Odpuzovač černé zvěře A+B

Problém
Černá zvěř působí na zemědělských plodinách a loukách velké škody, to se projevuje nejen na ztrátách zemědělských výnosů, ale i vysokých nákladech na opatřeních proti těmto škodám.

Cíl – vyvinout nový prostředek, který
Chrání zemědělské kultury bez nutnosti opocení
Odpuzuje zvěř ale je pro ni neškodná
Nejedovatý a neutrální k životnímu prostředí
Jednoduchá a bezproblémová aplikace

Řešení
Produkt na bázi přírodních pachů, který černé zvěři signalizuje přítomnost přirozených nepřátel, s výborným účinkem a širokou možností využití
Aplikace ve spojení s hliníkovými pásky, opatřenými filcovým depotem, které zajišťují úspěch použití i zvuky a odrazy světla.
Prostředek naneseme na depot hliníkového proužku (balení vystačí pro ca 320 dávek), ty rozmístit ve výši hlav zvěře na kůly apod. s rozestupem
8-15 m.
Možnost střídání aplikace komponentů A (červený) a B (modrý) zamezí přivyknutí černé zvěře na stejný pach a zlepšuje účinek. Produkt je dodáván v praktickém kufru, ale je možno objednávat i jednotlivě.

Všeobecně
Produkt je patentově chráněn a úspěšně testován.

 


     
Hagopur Kitz – Rettung / Ochrana srnčat

Problém
Ve vysoké trávě jarních luk jsou schovaná srnčata a při nebezpečí se přikrčí k zemi. Přes veškerou opatrnost při sklizni je každý rok mnoho srnčat poraněno, nebo zabito.

Cíl
Vývoj produktu, který
- vyhnat zvěř z míst ve správném období před sklizní, bez nežádoucích škodlivých vedlejších účinků
- neutrální k životnímu prostředí a není toxický
- prostředek, řeší spolehlivě problém s minimálními náklady

Řešení
Prostředek na bázi přírodních pachů, signalizuje srně nebezpečí před přirozenými nepřáteli a ta pro mládě hledá jiný úkryt.
Použití ve spojení s depotem, tzn. hliníkovými pásky a plstěným polštářkem, zvyšuje šanci na úspěch při ochraně zvěře.
Asi 3 dny před plánovaným sečením luk rozestavíme v odstupu šachovnicově 10-20 m kůly, na které navěsíme aluminiové proužky s depotem, na který stříkneme prostředek.
Před sklizní kůly posbíráme, možnost vícenásobného použití

Všeobecné
Produkt vyvinut  firmou Hagopur a je patentově chráněn. Ověřeno úspěšně v praxi. Vydatnost dózy 100-150 dávek


 
     
Hagopur Anti Marder Spray / Prostředek proti kunám

Problém
Potíže znají majitelé aut parkujících venku, majitelé nemovitostí
a zahrad, kterým kuna skalní působí nepříjemné škody
- poškozené zapalovací kabely u aut, hadice a svazky izolovaných drátů, oprava stojí majitele nejen peníze, ale i ztrátu času
- nepříjemný zápach na půdách domů i zahradních chat

Cíl
Nový produkt
-možnost použití prostředku a ochránit lidi před nepříjemnými důsledky činnosti kun, aniž by kuny byly ohroženy na zdraví, nebo životě
- neutrální prostředek pro životní prostředí, nesmí být jedovatý
- aplikace musí být jednoduchá a nezpůsobovat zdravotní potíže obsluze

Řešení
- produkt na bázi přírodních pachů, s biologicky odbouratelným nosičem, velkou účinností  a širokou možností použití
- specielní ventil bezpečně uzavírá dózu, zajišťuje jednoduchou aplikaci díky přiloženým polštářkům, depot s dlouhou účinností
- průzkum mezi automobilisty ukázal, že více než 91% uživatelů bylo s produktem spokojeno

Všeobecně
Tento specielní produkt byl vyvinut firmou Hagopur a právně chráněn


 
     
Hagopur Certosan

Problém
Díky změnám životního prostředí a zvyklostí srnčí a vysoké  zvěře dochází ke značným škodám okusem na dřevinách. Z toho vyplývá konflikt zájmů mezi lovci a lesníky a náklady na opatření proti škodám okusem se stále zvyšují

Cíl
Vývoj produktu, který
Redukuje okus a ohryz v kulturách a porostech
Je neutrální pro životní prostředí
Dá se cíleně aplikovat na žádané lokality
Úsporný ve spotřebě a s dlouhotrvajícím účinkem

Řešení
Produkt na bázi čistě biologických proteinů, tuků a solí. Certosan nabízí dlouhodobou ochranu a je po ukončení účinku biologicky odbouratelný
Certosan je možno okamžitě bez prodlevy použít na ochranu sazenic
a stromů. Vysoká ekologická snášenlivost produktu i při čerstvých okusech chrání rostlinu před dalšími fytotoxickými vlivy
Certosan nabízí uživatelům možnost redukovat škody okusem a ohryzem na zájmových plochách a odvádí zvěř na další místa revíru, kde škody nemohou být tak výrazné.
Vzhledem k přírůstu sazenic je účinek při aplikaci podzim – zima, přibližně
6 měsíců
Není dobré aplikovat produkt za přímého slunečního záření.

Použití
Přidat 400 ml vody a řádně protřepat. Náplň vystačí na min.380 dávek, směs spotřebovat do 10 dnů, skladovat v chladu (4-6 °C)